Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

   Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, ανακοινώνει την [...]