Πρακτική άσκηση σπουδαστών, στις δομές της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Δήμου Λαγκαδά.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές Βρεφονηπιοκόμων και βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, να εργαστούν στις δομές της Υπηρεσίας, με τη μορφή πρακτικής άσκησης.