Σχετικά με το Ν.Π.Δ.Δ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

     Σκοπός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, είναι οι αρμοδιότητες των τομέων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού και συγκεκριμένα:

 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων  με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και παιδείας.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής και αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και λειτουργία του μαζικού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και λειτουργία του σωματειακού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και λειτουργία του σχολικού αθλητισμού καθώς και τοπικών φορέων και φορέων ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η υποστήριξη προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

 • Έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους οι δύο (2) από την μειοψηφία.
 • Τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους, χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικού με τον σκοπό του νομικού προσώπου.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του νομικού προσώπου (στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους.

Η θητεία του Δ.Σ ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οργάνωση Υπηρεσίας

Γενική Διεύθυνση

 1. Τμήμα διοικήσεως

  Γραφείο προσωπικού

  Γραφείο αποφάσεων

  Γραφείο πρωτοκόλλου και γραμματείας

 2. Τμήμα οικονομικών

  Γραφείο προϋπολογισμού και εσόδων-εξόδων

  Γραφείο προμηθειών και διαχείρισης περιουσίας

  Γραφείο εκδηλώσεων

 3. Τμήμα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

  Γραφείο Γ’ ηλικίας

  Γραφείο υγείας

 4. Τμήμα παιδείας και αθλητισμού

  Γραφείο παιδικών σταθμών

  Γραφείο κέντρων δημιουργικής απασχόλησης

  Γραφείο αθλητισμού