Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το «Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο», εκπονεί και αναπτύσσει νέες δράσεις.

Σκοπός

α. Η πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναξιοπαθούντων ατόμων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

β. Η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς επίσης της κοινωνικής  μέριμνας της ΚΔΕΚ.

γ. Οι περιθαλπόμενοι θα επωφελούνται των υπηρεσιών του προγράμματος  μετά από  προσεκτική κρίση της διοικούσας επιτροπής, σύμφωνα με τον  κανονισμό λειτουργίας.