Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)

Το πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π. αποσκοπεί:

Στην παραμονή παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου, σ’ ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα  ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την  ζωγραφική, τη συζήτηση.

Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.

Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.

Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα

Να βοηθήσει την μητέρα να βγει στην αγορά εργασίας.

Τα Κ.Δ.Α.Π. για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες :

  • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.
  • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών κοινωνικών σχέσεων.
  • Προώθηση της γνώσης και της σύνθεσης.
  • Ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  • Προώθηση και επαφή με το βιβλίο.
  • Επαφή με την τεχνολογία.
  • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.