Μέλη

α. Ως μέλη σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) εγγράφονται άτομα από 58 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στο Δήμο Λαγκαδά, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων.

β. Τα μέλη με απόφαση του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου μπορούν να πληρώνουν συμβολική συνδρομή.

γ. Ανάλογη οικονομική συμμετοχή καταβάλλουν για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και στα διάφορα προγράμματα που οργανώνονται, από το Τμήμα ή  από κάθε Δομή χωριστά.

δ. Τα ποσά της συμμετοχής των Μελών θα ορίζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

ε. Ο αριθμός των μελών των Κ.Α.Π.Η. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 800 μέλη και μικρότερος από 50. Ο αριθμός αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή και  όχι στα εγγεγραμμένα μέλη.

στ. Ως μέλη των Κ.Α.Π.Η μπορούν να εγγράφονται και μέλη νεώτερης ηλικίας  κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, όπως  ΑΜΕΑ, σύζυγοι μελών κλπ.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε μια φωτογραφία (μέγεθος τύπου ταυτότητας), την ταυτότητά σας, να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής και να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή των 10€.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε πατώντας ⇒ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΠΗ⇐ να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση.

Για την ετήσια ανανέωση, θα χρειαστείτε την κάρτα μέλους ΚΑΠΗ και να εξοφλήσετε την τρέχουσα ετήσια συνδρομή.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους ΚΑΠΗ, θα χρειαστεί μόνο μια φωτογραφία.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2394020843 (εσωτερικό 300) κα. Καραγεωργίου Αλεξάνδρα.

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Στα προστατευόμενα από το Κέντρο άτομα προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες όπως:

α. Φυσικοθεραπεία.

β. Εργοθεραπεία.

γ. Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που ζουν μόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης μέσα και έξω από το σπίτι π.χ. μικροθελήματα και μικροεξυπηρετήσεις.

δ. Φροντίδα και οδηγίες για την διατροφή, την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

ε. Οργανωμένη ψυχαγωγία (π.χ. Εκδρομές με πούλμαν κλπ) και επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ.

στ. Παραδοσιακός χορός, χορωδία και γυμναστική.