Το Γραφείο Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 572 – τεύχος β΄/ 13.03.2013),  στον Κανονισμό Λειτουργίας της (υπ’ αριθ. 26/2013 απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΛ53-Γ33 19.03.2013) και σε συνεργασία με την αρμόδια Αντιδημαρχία του Δήμου Λαγκαδά έχει ως κύριους στόχους:

  • την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α.)
  • τη Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και
  • την εύρυθμη Λειτουργία των Χώρων Άθλησης σε συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Λαγκαδά.