Διεύθυνση
Πλησίον Δημοτικού σχολείου. Κριθιά

Τηλέφωνα
23940 54581
2311 253358

Email
paidkrithia@lagadas.gr

Τμήματα Σταθμού
Ένα (1) τμήμα Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ωράριο λειτουργίας
7 π.μ. έως 4 μ.μ.