Ν.Π.Δ.Δ. Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΛΑΓΚΑΔΑ

Χρ.Σμύρνης 29
57200 Λαγκαδάς
Τηλ. 2394 020843
Email: npdd.ykpaap@lagadas.gr

Φόρμα Επικοινωνίας