Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά και της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.

Ο Δήμος Λαγκαδά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την [...]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου στην Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

   Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, ανακοινώνει την [...]