Ανακοίνωση για την ένταξη παιδιών, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, για το σχολικό έτος 2023-2024

         Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά καλεί τους γονείς, οι οποίοι αιτήθηκαν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», περιόδου 2023-2024 (Πρόσκληση 12158/19-06-2023) και δεν έλαβαν VOUCHER έχοντας πλήρη φάκελο βάση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., να αιτηθούν την ένταξη των παιδιών τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Υπηρεσίας μας.

         Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να προσκομίσουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΚΔΑΠ, καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • ΚΔΑΠ ΛΑΓΚΑΔΑ                     23940 20843 (εσωτ. 1 ή 200)
  • ΚΔΑΠ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ        23930 31494
  • ΚΔΑΠ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ                23940 56313
  • ΚΔΑΠ ΑΣΣΗΡΟΥ                    23940 61401
  • ΚΔΑΠ ΣΟΧΟΥ                          23950 22651
  • Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.                               23940 20843 (εσωτ. 401)

           Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση της μοριοδότησης που έχει προκύψει από τα οριστικά αποτελέσματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση.