Προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων και λοιπού εξοπλισμού

     Η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Παιδείας (ΥΚΠΑΑΠ) του Δήμου Λαγκαδά και ο [...]