Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γ.Γ. Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017.

Η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, προκειμένου να υλοποιήσει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2016-2017, προτίθεται να προσλάβει είκοσι ένα (21) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με τυπικό προσόν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής των ειδικοτήτων Αντισφαίρισης, Άρσης Βαρών, Ειδικής Αγωγής, Ιστιοπλοΐας, Καλαθοσφαίρισης, Κλασικού Αθλητισμού, Κολύμβησης, Μαχητικών Αθλημάτων, Παραδοσιακών Χορών, Πετοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία)

 2. Βιογραφικό σημείωμα

 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 4. Βεβαίωση Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 5. Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών

 6. Φωτοτυπία της κύριας ειδικότητα

 7. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών

 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ

 11. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

 12. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά (κτήριο ΚΑΠΗ Λαγκαδά, Χρ. Σμύρνης 29, 3ος όροφος ) από 13/04/2017 έως και 24/04/2017 (εργάσιμες ημέρες) κατά τις ώρες 9:30-13:30 (Τηλ. επικοινωνίας 2394020841).

Δείτε αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ/1-2017

Επισυναπτόμενα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Π.Φ.Α.

 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΚΩΔΙΚΟI ΘΕΣEΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.