ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Περίληψη της παρούσας περίληψης θα αναρτηθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και η αναλυτική Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. (Χρ. Σμύρνης 29 – Λαγκαδάς – 4ος όροφος) στις 08-12-2016.

     Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11:00 π.μ.

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές και έμπειροι επαγγελματίες, με ειδικότητα στο δημοπρατούμενο αντικείμενο και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

     Πληροφορίες και αντίγραφα της Διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 29 Τ.Κ.: 57200 – Λαγκαδάς. Αρμόδια Υπάλληλος: κα Οικονόμου Όλγα. Τηλ. Επικοινωνίας: 23940-20323, Φαξ: 23940-20369.                                                                

                                                                   Για την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

                                                                   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

                                                                       ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης εδώ

και την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Ακολουθήστε μας στο FB

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies.